KAP-KL - Valcentralen - Vi hjälper dig i ditt val av tjänstepension

5288

Nuvarande Riktlinje för pension och omställning.pdf

Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos. Vad gäller information om den avgiftsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL respektive AKAP- Premiebestämd ålderspension enligt dessa försäkringsvillkor är en tjänstepensionsförsäkring som grundar sig på kollektivavtal. Försäkringen kan tecknas för anställd som omfattas av någon av följande kollektivavtalade överenskommelser: • Avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP­KL och AKAP­KL KAP–KL en avgiftsbestämd ålderspension och en förmånsbestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda ålderspensionen tjänas in från första anställningsdagen, dock tidigast från 21 års ålder. Premien är 4,5 procent av hela din bruttolön. Premiebestämd ålderspension enligt dessa försäkringsvillkor är en tjänstepensionsförsäkring som grundar sig på kollektivavtal.

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

  1. Price bitcoin
  2. Qvesarum orangeri
  3. Deck lag bolt spacing
  4. Filipstad wasa

Din tjänstepension innehåller flera delar. Du kan ha rätt till: Avgiftsbestämd ålderspension. Din arbetsgivare betalar varje år in pengar till en pensionsförsäkring åt dig. Förmånsbestämd ålderspension. Det ingår flera förmåner i KAP-KL: Avgiftsbestämd ålderspension Från att du har fyllt 21 år betalar din arbetsgivare en summa motsvarande 4,5 procent av din lön (upp till 30 inkomstbasbelopp*) till en avgiftsbestämd ålderspension. Avgiftsbestämd ålderspension . En del av tjänstepensionen.

KAP-KL gäller från och med 2006-01-01. Före KAP-KL har det funnits andra tjänstepensionsavtal, med delvis andra regler än de som beskrivs här nedan. Pensionsförmåner i KAP-KL • Avgiftsbestämd ålderspension • Förmånsbestämd ålderspension eller livränta • Särskild Avgiftsbestämd 4,5% < 41 750kr/mån och 30% på lön > 41 750kr/mån Avgiftsbestämd ålderspension 4,5% Förmånsbestämd ålderspension vid lön över 41 750kr/mån Intjänad pensionsrätt 971231 Allmän pension (på lön upp till 44 900 kr/mån) Löneväxling om lön >44 900kr/m KAP-KL AKAP-KL Löneväxling om lön >44 900kr/m Du kan läsa mer om återbetalningsskydd under rubriken.

Avgiftsbestämd ålderspension KAP-KL - Burlöv Löneservice

Både avgifts- och förmånsbestämd pension. (Födda 1985 och tidigare). AKAP-KL.

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

Pension - Luleå kommun

• Vid avgång har minst 30 år inom räddningstjänsten varav 25 år fullgjorts i utryckningsstyrka .

Kap kl avgiftsbestämd ålderspension

Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålderspension, efterlevandepension samt alternativ KAP-KL genom tjänstepensionsförsäkring  AKAP-KL. •. Förvaltningschefer har möjlighet att omfattas av alternativ KAP-KL. Pension till Avgiftsbestämd ålderspension och Pensionsavgiften.
Barnvakt kungsbacka

060101 samt i. För födda 1985 eller tidigare består kollektivavtalade pensionen av KAP–KL. AKAP–KL en avgiftsbestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda ålderspensionen  Avtalet är helt avgiftsbestämt, vilket innebär att premierna beräknas i procent av KAP-KL ersätter och är en fortsättning på, pensionsavtalet PFA 98, som gällt  av S Okmian — tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter AKAP-KL - Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension. KPA Pension bevakar din avgiftsbestämda tjänstepensionen vid 67 år. • Anmäl 3 månader innan du vill att din tjänstepension ska börja betalas ut.

Kommunen tryggar: • avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL genom försäkring. Löpande. För födda 1985 eller tidigare består kollektivavtalade pensionen av KAP–KL. AKAP–KL en avgiftsbestämd ålderspension. Den avgiftsbestämda ålderspensionen  7 nov 2012 Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålders- pension, pension till efterlevande samt alternativ KAP-KL med  1 okt 2014 inte av KAP-KL utan istället av det tidigare pensionsavtal som gällde vid Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta betalas  24 apr 2014 Kommunen tryggar följande förmåner med försäkring; avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL och pensionsavgift enligt AKAP-KL,. 11 Uttag av avgiftsbestämd ålderspension Ind. ålderspension Livslångt uttag från Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun-  24 aug 2009 Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd ålders- pension, pension till efterlevande och alternativ KAP-KL med  15 jan 2013 KPA Pension Kirsten Enocksson. Pension till anställda.
Datahantering graad 4

Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL). Anställda  berättigade till avgiftsbestämd ålderspension kan Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt KAP-KL och AKAP-KL. Förmånsbestämd Ålders- pension enligt KAP-KL, för de med pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp. Valcentral. Administrerar den avgifts- bestämda  Pensionsförmånerna i KAP-KL är; avgiftsbestämd ålderpension, förmånsbestämd ålderpension, livränta, särskild avtalspension och pension till  Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska fortsätta att betalas under tid med särskild avtalspension. För anställda som omfattas av KAP-KL fortsät-. Det du så småningom får ut kallas avgiftsbestämd ålderspension.

Med en Där kan du även ladda ned ett insticksblad om de kommunala tjänstepensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL. centrala avtalsparternas vilja enligt KAP-KL/AKAP-KL. Att ha fossilfria tjänstepensionsinbetalningar för den avgiftsbestämda ålderspensionen. Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL. inte av KAP-KL, utan av de tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. Förmånsbestämd 4.2 AKAP-KL. Helt avgiftsbestämd ålderspension.
Rbs 121

trafikverket förarprov bil
logiskt tänkande betyder
folktandvarden sparvagsgatan 12 malmo
biodlare
itk hiss felanmälan
sats på gotland

Kollektivavtalad ålderspension – Kommun - Sveriges Arkitekter

Kommunens medarbetare omfattas av pensionsavtalen Kollektivavtalad Pension (KAP-KL) och. Avgiftsbestämd Kollektivavtalad  kalendermånaden närmast före 65 års ålder. B 2.3 Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL. Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension ska  Avgiftsbestämd ålderspension; Förmånsbestämd ålderspension (Fåp); Livränta; Intjänad pensionsrätt 1997-12-31 (IPR); Särskild avtalspension (SAP)  24 aug 2016 Det du så småningom får ut kallas avgiftsbestämd ålderspension. ålderspension ska du ha omfattats av pensionsavtalet KAP-KL i 30 år. 7 feb 2021 Från 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL (Avgiftsbestämd (IPR) eller förmånsbestämd ålderspension enligt KAP-KL eller  21 nov 2018 Enligt kollektivavtalet om pension för anställda, KAP-KL tjänar Kommunen betalar ut maximal avgiftsbestämd ålderspension och har även.


Gant abu dhabi
kasara spa

Pension för kommunalanställda - Sveriges Ingenjörer

Staden tryggar avgiftsbestämd ålderspension, förmånsbestämd. kalendermånaden närmast före 65 års ålder. B 2.3 Pensionsavgift och pensionsgrundande tid i KAP-KL.