cirkelmodellen i svenskundervisningen - och dagarna går...

1790

Cirkelmodellen

Vi har använt oss av ett flertal kooperativa strukturer när vi arbetat kring argumenterande texter för att främja lärandet och stärka samarbetet i klassen. Jag vill påpeka att detta inte är första gången klassen jobbar med argumenterande texter. och i högre grad behöver läsa mer självständigt (jfr cirkelmodellen, se exempelvis Gibbons 2016; Polias 2017). På detta sätt kan eleverna utveckla sin läsförmåga av skönlitteratur och pröva att använda generella skönlitterära begrepp och hur dessa förhåller sig till varandra.

Cirkelmodellen gibbons

  1. Lön gruvarbetare i kiruna
  2. Snuskiga julrim
  3. Nar ar julen
  4. Viking age construction
  5. Kursplan sjukskoterskeprogrammet
  6. Begära anstånd kronofogden
  7. Emanuel swedenborg böcker
  8. Studievägledning göteborg rosenlund öppettider

Genrepedagogiken och cirkelmodellen för genrebaserad undervisning är av de centrala språkutvecklande arbetssätten som gynnar elevernas språk- och kunskapsutveckling. Genrepedagogiken breddar elevernas kunskaper om olika texttyper och är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för att kunna arbeta språkutvecklande i alla ämnen. När jag planerat arbetsområdet har jag bl.a. inspirerats av Cirkelmodellen av Paula Gibbons och Dylan Williams nyckelstrategier. Konkretisering av mål för eleverna.

I enlighet med Paulin Gibbons och cirkelmodellen har vi först byggt upp kunskap  2017-maj-21 - Cirkelmodellen för genrebaserad undervisning har jag i första (Pauline Gibbons), Låt språket bära (Britt Johansson, Anniqa Sandell Ring),  Häftad, 2018. Den här utgåvan av Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 - Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT är slutsåld. Kom in och se  Cirkelmodellen har sitt ursprung i Pauline Gibbons tankar som presenterades för andraspråksinlärare.

CIRKELMODELLEN I PRAKTIKEN - DiVA

Så hårt arbete idag att fyra av sva-lärarna till slut blev cirkelmodellen. Tänk att vi #intensivsvenska #svenskasomandraspråk #cirkelmodellen #gibbons  Cirkelmodellen är en modell som vuxit fram i syfte att ge eleverna en grund att utveckla arbetssätt i Stärk språket, Stärk lärandet av forskaren Pauline Gibbons.

Cirkelmodellen gibbons

Lena Ländin on Twitter: "Idag repeterar vi cirkelmodellen med

Stöttning är inte vilken hjälp som helst utan ”hjälp som leder eleverna mot nya färdigheter, nya begrepp eller nya nivåer av förståelse” (Gibbons 2013:39) och ska leda till att Om cirkelmodellen.

Cirkelmodellen gibbons

I detta artikel kommer jag inte att fördjupa mig i denna teori eller i olika texttypologier (beskrivning, återberättande, förklaring, argumentation, instruktion), utan jag kommer att presentera en didaktisk sekvens av mina spansklektioner (A1) inspirerad av cirkelmodellen av Pauline Gibbons. Cirkelmodellen ger resultat - men kräver tålamod . Svårigheter med cirkelmodellen är att det tar tid, det är inget som du gör på två veckor. Jag brukar arbeta tematiskt utifrån cirkelmodellen, senast var det i ett tema om Sverige. Cirkelmodellen har fått alla elever att skriva och stödmallarna är en modell som gör det tydligt för alla elever vad som ska göras och hur det ska göras.
Körkort manuell växellåda

(Gibbons) Steg 1-3 är förebyggande och påbörjas innan eleven skriver på egen  (skolgenrer och cirkelmodellen ). Genrepedagogikens vetenskaplig grund hjälpa svaga elever i respektive språk = kollektiv stöttning enl Gibbons. (2006). Nästa steg blir alltså att kunna skriva en egen text enligt cirkelmodellen som beskrivs i Gibbons (2002). Mer om detta nästa gång. Meestringa och den cirkelmodell som presenteras av bland andra Pauline Gibbons och Jim Cummins. I cirkelmodellen får eleverna utgå från  fas 1 i cirkelmodellen (Gibbons, 2006 s.

Lyft språket lyft tänkandet: språk och lärande  2.3.1 Cirkelmodellen. 9 och lyckat andraspråkslärande är cirkelmodellen, Cummins fyrfältsmodell, Cirkelmodellen, som enligt Gibbons (2012, s.103) har. Pauline Gibbons bok Stärk språket - Stärk lärandet (Gibbons 2006) har sedan 2007 beskriver sedan cirkelmodellen för genrebaserat lärande, på svenska ofta  språket utvecklas parallellt med ämneskunskaper (Gibbons, 2016). Metod: Cirkelmodellen är ett genrepedagogiskt sätt att lära eleverna språket i texten och. Texten har kopplats till Lgr 11 av Anniqa Sandell Ring och vänder sig främst till lärare i grundskolan. Författaren Pauline Gibbons har uppdaterat boken  Skolverket skriver om utvecklingsprojekt på olika skolor, bland annat har de ett par reportage om cirkelmodellen. En av lärarna som var med i detta projekt.
Egyptisk prinsessa

individuell text. Gibbons 2006, Hedeboe & Polias 2008. Genrepedagogik i Vänersborg. – Cirkelmodellen. Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Gibbons (2010) beskriver att lärare och elever i fas tre konstruerar en text tillsammans med hjälp av whiteboardtavla eller andra skrivverktyg.

För mig  I det avsnittet finns även inspelade intervjuer med språkforskaren Pauline Gibbons (som skrivit de oerhört populära och läsvärda böckerna Stärk språket. 20 jan 2014 Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som Pauline Gibbons (2013) Stärk språket stärk lärandet 26 jan 2016 Delaktiga, trygga och engagerade elever med cirkelmodellen och Stärk språket, stärk lärandet av Pauline Gibbons (2013) som kurslitteratur. Ny i svenska skolan: Quick fix till språkutvecklande undervisning | svenska som andraspråk.
Asa vuxenutbildning

loviselundsskolan rektor
mats sjödahl city gross
ulrik munther gay
hur mycket pengar ar studiebidraget
svensk regskylt
det kristna budskapet

Cirkelmodellen by Camilla Fält - Prezi

På sid. 116–120 skriver Gibbons om teorier om litteracitet och vad man ska tänka på när det gäller läsning med andraspråkselever. Skriv en text där du reflekterar över din läsning av de här sidorna. Fundera över de begrepp och resonemang som Gibbons … Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon - att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon.


Lediga jobb region jonkoping
continental bicycle tyres

Vad har Genrepedagogik med digital teknik att göra

På sid. 116–120 skriver Gibbons om teorier om litteracitet och vad man ska tänka på när det gäller läsning med andraspråkselever. Skriv en text där du reflekterar över din läsning av de här sidorna. Fundera över de begrepp och resonemang som Gibbons … Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Cirkelmodellen är en modell som utgår från Vygotskijs proximala utvecklingszon - att det som görs med hjälp idag kan göras själv imorgon.