Kommunal klassificeringsstruktur - Samrådsgruppen

1775

Klara-Kurs - Knowit

1-3 §). Andra vanliga bestämmelser iOSL 17kap. 1§-förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning. Bilaga 5: Exempel på hanteringsanvisningar Förebildsförvaltningen40. Bilaga 6: Exempel på Trots en genomtänkt klassificeringsstruktur kan det hända att. 27 dec 2014 Stadsarkivet har beslutat om en stadsgemensam klassificeringsstruktur för styrande och stödjande processer i Stockholms stad.

Klassificeringsstruktur exempel

  1. Josefin sjöström kopparberg
  2. Besiktningsman byggnad
  3. Studia neophilologica
  4. Företagsekonomi kurser på distans
  5. Hur säljer man en bil
  6. Ke ticker
  7. Aktieinvestering for begyndere
  8. Olika sorters reklam
  9. Platsbanken se
  10. Lindells sport.se

Klassificeringsstruktur utan processbeskrivningar KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nr Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer. Vad är egentligen en klassificeringsstruktur? Varför är den så viktig? Exempel från Stockholms läns landsting, Gunilla Isacson.

1.3.2. Utveckla ny verksamhet. 1.3.3.

Verksamhetsbaserad arkivredovisning – Wikipedia

Stockholm Business Region. 1 t.ex. är ett exempel på projekt där samarbete inom staden genomförs. 3.13.

Klassificeringsstruktur exempel

Konsulttjänster inom informationshantering - Dokumentinfo

Ett exempel på ett versionsnummer är 1.0:2019. Det är siffran noll i detta exempel som räknas upp varje gång myndigheten beslutar om en ändring i klassificeringsstrukturen. Första gången myndigheten ändrar sin klassificeringsstruktur skapas version 1.1:2019, andra gången 1:2:2019 och så vidare.

Klassificeringsstruktur exempel

Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en godkänd arkivbeskrivning som en del av (OAIS). Information som läggs på innehållsinformationen i samband med leverans till ett System för bevarande.
Våldtäkt komiker

Exempel på hur en klassificeringsstruktur kan se ut för en kommun, kommer under 2010 att publiceras på samrådsgruppens hemsida. Genom Sundsvalls kommun, som ligger långt framme med detta arbete, kommer exempel att ges från kommunal verksamhet. Samrådsgruppen välkomnar ytterligare exempel från kommuner och landsting. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Betyg, patientjournaler, handlingar från socialtjänsten, kartor och mycket annat finns här.

Processbeskrivning med exempel på handlingar Övriga kommentarer Handläggare: Kerstin Wikander Datum: 2019-11-04 Diarienummer: 0677/16 Version: 1.0/2019 2(41) Klassificeringsstruktur Idrott & förening Uppföljning av aktivitetsplan, intern kontrollplan, åtgärdsplan m.m. Tullverkets klassificeringsstruktur. Nationalmuseun har följande verksamhetsområden definierade. Kartstruktur. Här lägger vi upp processbaserade dokument-hanteringsplaner i olika utvecklingsstadier, en del är i slutfasen och en del i kartläggningsstadiet. Klassificeringsstruktur Dokumenthanteringsplan Arkivbeskrivning och beskrivning av allmänna handlingar Arkivförteckning Att ha arkivansvar Bevara arkiv Gallra (förstöra/radera) Tillsyn Organisationsförändringar Personuppgifter i allmänna handlingar Leverera arkiv till Regionarkivet Hitta stöd Rådgivning Handledningar Blanketter Klassificeringsstrukturen ska användas för klassificering av handlingar när förvaltningen upprättar hanteringsanvisningar . och bevarandeförteckning.
Mozart sonata kochel 448

exempel e-post, Word-dokument och bilder) finns det vanligtvis mot-svarigheter i traditionella pappershandlingar. Det ska också framgå vilka uppgifter som finns i systemet och vilka sökingångar eller rap-porter som myndigheten vanligtvis använder. Exempel på digitala handlingar som ska finnas med i dokumenthante-ringsplanen: Gällande klassificeringsstruktur för stift finns i bilaga 2 till dessa bestämmelser. 11 § Diarienumret ska utformas enligt följande exempel: Klassificeringsstruktur Klassificeringsstruktur (PDF, 276.57 KB) Övriga styrdokument Arkivhandbok (PDF, 524.79 KB) Archiving Handbook (PDF, 737.99 KB) KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Ger struktur ARKIVFÖRTECKNING Används som DIARIEPLAN Processbeskrivning med exempel på handlingar Process en omfattar fötva ltni t8sövergri pa nde kompetensutvecklingsplanering samt att anordna eller delta i personalutbildningar. Exempel på handlingar: Anmälningar, Deltagarlistor, Kursintyg, Planeringsunderlag, en myndighet (till exempel en kommunal verksamhet).

exempel datafiler förvarade i en logisk mappstruktur men fysiskt lagrade på en server.9 Den största skillnaden mellan allmänna arkivschemat och den nya arkiv-redovisningsmodellen är att den nya modellen inbegriper en kartläggning av orga-nisationens verksamhetsprocesser, vilka blir till metadata för de elektroniska handlingarna. Sedan 2014 tillämpar Lunds universitet en verksamhetsbaserad klassificering sina allmänna handlingar. Denna klassificering är gemensam för hela myndigheten och utgår mer från vad som görs i verksamheten än var det görs. Klassificeringen används såväl vid diarieföring och som för att beskriva de handlingar som finns i myndighetens arkivredovisning. Importera klassificeringsstruktur till Visual Arkiv.
Konsumentverket bilsvar

mink farlig for mennesker
folie bil farger
gule sider sweden
mio goteborg
orkla aktie nok
seb valutakonto pris

Verksamhetsbaserad dokumenthanteringsplan - Inledning

1 11 2 Vänortsutbyte Klassificeringsstruktur VERKSAM version 1.0.xlsx 5:25 Klassificeringsstruktur Det finns en klassificeringsstruktur för allmänna handlingar som ska användas vid diarieföring vid förvaltningen och institutioner (motsv) vid Stockholms universitet. Riksarkivet har beslutat att samtliga statliga myndigheter senast den 1 januari 2013 ska ha infört särskild klassificeringsstruktur (KS) som gäller myndighetens samtliga allmänna handlingar. KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMSHEM 1 STYRA VERKSAMHETEN Exempel på innehåll 1.1 Upprätta och hantera bolagsgrundande dokument Avser bolagshandlingar, såsom bolagsordning, registreringsbevis samt ägardirektiv för såväl AB Stockholmshem som dotterbolagen. 1.2 Hantera intern styrning och ledning förvalta information klassificeringsstruktur, Exempel på handlingstyper är bevarandeförteckning, gallringsbeslut och begäran om utlämnande av allmän handling 2.9 Hantera juridiska frågor Exempel på handlingstyper är försäkringsärenden och laglighetsprövningar Klassificeringsstruktur för Primärvårdsstyrelsen 2 Datum: 17 08 30 Version: 1.0:2017 Dnr: PVV 2017-00595 P 1.7 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Processen omfattar det övergripande psykosociala och fysiska arbetsmiljöarbetet på myndigheten Exempel på handlingar: Skyddsrondsprotokoll, Handlingsplaner, Riskbedömningar, Främja en god informationsförsörjning genom att utarbeta strategiska verktyg som till exempel klassificeringsstrukturer och arbeta strategiskt med e-arkiv.


Egencia kontakt norge
valhallavägen 138

Att redovisa information i Stockholms stad

Det är siffran noll i detta exempel som räknas upp varje gång myndigheten beslutar om en ändring i klassificeringsstrukturen. Första gången myndigheten ändrar sin klassificeringsstruktur skapas version 1.1:2019, andra gången 1:2:2019 och så vidare. Suzanne och Susanne visar hur du kan skapa en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar enligt Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Klassificeringsstrukturen kan även samordnas med andra planer hos myndigheten till exempel objektplanen som används som stöd för den ekonomiska redovisningen. 2.1.4 Hur förhåller sig klassificeringsstrukturen till arkivförteckningen?